Πίνακας: Μεταβλητός

Εάν είναι ενεργή αυτή η κατάσταση, οι αλλαγές σε μια γραμμή ή/και τη στήλη επηρεάζουν το μέγεθος του πίνακα.

Εικονίδιο πίνακα: Μεταβλητός

Πίνακας: Μεταβλητός

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!