Πίνακας: σταθερός, αναλογικός

Εάν αυτή η κατάσταση είναι ενεργή, οι αλλαγές στη γραμμή ή/και στη στήλη επηρεάζουν ολόκληρο τον πίνακα.

Εικονίδιο πίνακα: Σταθερός, αναλογικός

Πίνακας: σταθερός, αναλογικός

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!