Πίνακας: Σταθερός

Εάν είναι ενεργή αυτή η κατάσταση λειτουργίας, οι αλλαγές σε μια γραμμή ή/και στήλη επηρεάζουν μόνο τις γειτονικές γραμμές ή στήλες που αναφέρονται.

Εικονίδιο πίνακα: Σταθερός

Πίνακας: Σταθερός

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!