Εισαγωγή στήλης

Εισάγει μία ή περισσότερες στήλες στον πίνακα, ύστερα από την επιλογή. Μπορείτε να εισάγετε αρκετές στήλες συγχρόνως, ανοίγοντας τον διάλογο (επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες), ή επιλέγοντας πολλές στήλες, πριν να πατήσετε στο εικονίδιο. Εάν ακολουθήσετε τη δεύτερη μέθοδο, οι εισαγόμενες στήλες θα έχουν το ίδιο σχετικό πλάτος με τις επιλεγμένες.

Εικονίδιο

Εισαγωγή στήλης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!