Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μια ή περισσότερες γραμμές στον πίνακα, κάτω από την επιλογή. Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες από μια γραμμή ανοίγοντας τον διάλογο (επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές), ή επιλέγοντας περισσότερες από μία γραμμές πριν πατήσετε στο εικονίδιο. Η δεύτερη μέθοδος εισάγει γραμμές του ίδιου ύψους όπως οι αρχικά επιλεγμένες γραμμές.

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!