Αποσύνδεση πλαισίων

Διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ δύο πλαισίων. Μπορείτε να διακόψετε μόνο τη σύνδεση που εκτείνεται από το επιλεγμένο πλαίσιο προς το πλαίσιο προορισμού.

Εικονίδιο

Αποσύνδεση πλαισίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!