Αποσύνδεση πλαισίων

Διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ δύο πλαισίων. Μπορείτε να διακόψετε μόνο τη σύνδεση που εκτείνεται από το επιλεγμένο πλαίσιο προς το πλαίσιο προορισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Αποσύνδεση πλαισίων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αντικείμενο - Αποσύνδεση πλαισίων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αποσύνδεσης πλαισίων

Αποσύνδεση πλαισίων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!