Σύνδεση πλαισίων

Συνδέει το επιλεγμένο πλαίσιο με το επόμενο πλαίσιο. Το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Σύνδεση πλαισίων.

Στη γραμμή Μορφή, πατήστε το εικονίδιο Σύνδεση πλαισίων.


Εικονίδιο πλαισίων συνδέσμου

Σύνδεση πλαισίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!