Σύνδεσμος

Συνδέει το επιλεγμένο πλαίσιο με το επόμενο πλαίσιο. Το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Εικονίδιο πλαισίων συνδέσμου

Σύνδεση πλαισίων

Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!