Σύνδεση πλαισίων

Συνδέει το επιλεγμένο πλαίσιο με το επόμενο πλαίσιο. Το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Σύνδεση πλαισίων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αντικείμενο - Πλαίσια σύνδεσης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο πλαισίων σύνδεσης

Σύνδεση πλαισίων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!