Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου

Προσθέτει ή αφαιρεί αρίθμηση από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Για να ορίσετε τη μορφή αρίθμησης, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Για να εμφανίσετε τη γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Κουκκίδες και αρίθμηση.

note

Μερικές από τις επιλογές της αρίθμησης και των κουκκίδων δεν είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε σε Διάταξη ιστού.


Εικονίδιο εναλλαγής διαταγμένου καταλόγου

Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!