Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή

Προσθέτει ή αφαιρεί την αρίθμηση από τις επιλεγμένες παραγράφους. Για να καθορίσετε τη μορφή της αρίθμησης, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Για να εμφανίσετε τη γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικές από τις επιλογές της αρίθμησης και των κουκκίδων δεν είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε σε Διάταξη ιστού.


Εικονίδιο

Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή

Κουκκίδες και αρίθμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!