Υδατογράφημα

Εισάγει κείμενο υδατογραφήματος στο παρασκήνιο τεχνοτροπίας της τρέχουσας σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υδατογράφημα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Υδατογράφημα.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Υδατογράφημα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο υδατογραφήματος

Υδατογράφημα


Ένα υδατογράφημα είναι μια εικόνα ή μοτίβο ταυτοποίησης σε χαρτί που εμφανίζεται ως διάφορες σκιές φωτεινότητας όταν προβάλλεται από μεταδιδόμενο φως. Τα υδατογραφήματα δημιουργήθηκαν αρχικά απευθείας κατά την παραγωγή χαρτιού για να αποθαρρύνουν την πλαστογράφηση των εγγράφων, των χαρτονομισμάτων, των σφραγίδων και άλλων.

Χρησιμοποιήστε τα υδατογραφήματα στο LibreOffice Writer για να προσομοιώσετε ένα υδατογράφημα χαρτιού στις σελίδες εγγράφων.

Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις διαλόγου.

note

Οι εισερχόμενες τιμές εφαρμόζονται στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.


Διάλογος υδατογραφήματος

Κείμενο

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται ως εικόνα στο παρασκήνιο της σελίδας.

Γραμματοσειρά

Επιλέξτε τη γραμματοσειρά από τον κατάλογο.

note

Δεν μπορείτε να επιλέξετε μέγεθος ή τεχνοτροπία γραμματοσειράς για το κείμενο υδατογραφήματος. Το μέγεθος του κειμένου θα κλιμακωθεί ώστε να προσαρμοστεί σε μια γραμμή στο παρασκήνιο σελίδας.


Γωνία

Επιλέξτε τη γωνία περιστροφής για το υδατογράφημα. Το κείμενο θα περιστρέφεται κατά αυτήν τη γωνία αριστερόστροφα.

Διαφάνεια

Επιλέξτε το επίπεδο διαφάνειας για το υδατογράφημα. Μια τιμή 0% παράγει ένα αδιαφανές υδατογράφημα και νια τιμή 100% είναι πλήρως διαφανής (αόρατη).

Χρώμα

Επιλέξτε ένα χρώμα από το πτυσσόμενο πλαίσιο.

Για να αλλάξετε τα περιεχόμενα ή τη ρύθμιση του υδατογραφήματος.

Εάν το χρησιμποιούμενο υδατογράφημα είναι εισαγμένο κείμενο με την εντολή μενού Μορφοποίηση - Υδατογράφημα, ή με το ρυθμίσεις ταξινόμησης εγγράφου, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα και τις ρυθμίσεις ανοίγοντας τον διάλογο υδατογραφήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!