Εισαγωγή σελίδων τίτλου στο έγγραφο

Εισαγωγή σελίδων τίτλου στο έγγραφό σας.

Οι σελίδες τίτλου είναι σελίδες στην αρχή του εγγράφου που καταχωρούν τις πληροφορίες δημοσίευσης, όπως ο τίτλος της δημοσίευσης, το όνομα του συγγραφέα κλπ. Αυτές οι σελίδες έχουν μια διαφορετική διάταξη από τις σελίδες του σώματος του κειμένου, επειδή μπορεί να μην έχουν αρίθμηση σελίδας, κάποιες φορές διαφορετικές επικεφαλίδες και υποσέλιδα και ακόμα διαφορετικές ρυθμίσεις περιθωρίων ή παρασκηνίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Μορφή - Σελίδα τίτλου.


Πολλά έγγραφα, όπως γράμματα και αναφορές, έχουν μια πρώτη σελίδα που διαφέρει από τις άλλες σελίδες στο έγγραφο. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη σελίδα ενός επιστολόχαρτου έχει συνήθως μια διαφορετική κεφαλίδα ή η πρώτη σελίδα μιας αναφοράς μπορεί να μην έχει κεφαλίδα ή υποσέλιδο, ενώ οι άλλες σελίδες να έχουν. Η επίτευξη αυτής της μορφής είναι απλή με το LibreOffice Writer.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο σελίδας, αρίθμηση, περιθώρια και προσανατολισμός είναι μερικές από τις ιδιότητες που ανήκουν στις τεχνοτροπίες σελίδας. Το LibreOffice Writer σας επιτρέπει να εισάγετε μια κενή σελίδα τίτλου σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου σας, ή να μορφοποιήσετε μια υφιστάμενη σελίδα ως σελίδα τίτλου, εισάγοντας μια αλλαγή σελίδας που ακολουθείται από μια τεχνοτροπία σελίδας της επιλογής σας ή αλλάζοντας την τεχνοτροπία σελίδας στη θέση του δρομέα.

Εικονίδιο σημείωσης

Χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη (ή οποιαδήποτε άλλη) τεχνοτροπία σελίδας για το έγγραφό σας, μπορείτε να προσθέσετε κεφαλίδα ή υποσέλιδο όπως επιθυμείτε στην πρώτη σελίδα αποεπιλέγοντας την επιλογή Ίδιο περιεχόμενο στην πρώτη σελίδα στις καρτέλες κεφαλίδας/υποσέλιδου στον διάλογο Τεχνοτροπία σελίδας και έπειτα να προσθέσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Μπορείτε, έπειτα, να προσθέσετε μια διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο στις άλλες σελίδες του εγγράφου.


Για να μετατρέψετε την πρώτη σελίδα του εγγράφου σε σελίδα τίτλου

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην πρώτη σελίδα,

 2. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Μορφή - Σελίδα τίτλου…

 3. Επιλέξτε Μετατροπή υφιστάμενων σελίδων σε σελίδες τίτλου

 4. Επιλέξτε την τεχνοτροπία της σελίδας τίτλου στην περιοχή Επεξεργασία ιδιοτήτων σελίδας

Εικονίδιο σημείωσης

Από προεπιλογή, το LibreOffice επιλέγει την τεχνοτροπία σελίδας Πρώτη σελίδα.


 1. Ορίστε τις επιλογές επαναφοράς αρίθμησης σελίδας.

 2. Πατήστε Εντάξει.

Αυτό θα αλλάξει την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας σε Πρώτη σελίδα και οι επόμενες σελίδες θα έχουν την Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία.

Για να εισάγετε σελίδα τίτλου οπουδήποτε στο έγγραφο

Τοποθετήστε τον δρομέα όπου θέλετε να εισάγετε νέα σελίδα τίτλου.

 1. Από τη γραμμή μενού επιλέξτε Μορφή -> Σελίδα τίτλου.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή νέων σελίδων τίτλου

 3. Ορίστε τον αριθμό των σελίδων τίτλου που θα προσθέσετε και

 4. Ορίστε τη θέση της σελίδας τίτλου ορίζοντας τον αριθμό σελίδας της στο πλαίσιο αυξομείωσης.

 5. Ορίστε τις επιλογές επαναφοράς της αρίθμησης σελίδων.

 6. Πατήστε στο Εντάξει.

Αυτό θα εισάγει μια αλλαγή σελίδας και θα αλλάξει την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας σε Πρώτη σελίδα. Οι παρακάτω σελίδες θα έχουν την τεχνοτροπία σελίδας Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία.

Για να διαγράψετε μια σελίδα τίτλου:

Δεν μπορείτε να διαγράψετε σελίδα τίτλου. Θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφή τεχνοτροπίας σελίδας της από Πρώτη σελίδα σε οποιαδήποτε άλλη τεχνοτροπία σελίδας θέλετε.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην σελίδα που θέλετε για να αλλάξετε την τεχνοτροπία

 2. Από την πλευρική στήλη, επιλέξτε Ρυθμίσεις πλευρικής στήλης - Τεχνοτροπίες.

 3. Από το Τεχνοτροπίες, επιλέξτε το πλήκτρο Τεχνοτροπίες σελίδας.

 4. Από τον κατάλογο τεχνοτροπιών, επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία σελίδας.

 5. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία σελίδας που θα εφαρμοστεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!