Σελίδα τίτλου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να σχεδιάσετε μια σελίδα τίτλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε το μενού Μορφή - Σελίδα τίτλου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σελίδα τίτλου.

Επιλέξτε Διάταξη - Σελίδα τίτλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο σελίδας τίτλου

Σελίδα τίτλου


Δημιουργία σελίδων τίτλου

Μετατροπή υπαρχουσών σελίδων σε σελίδες τίτλου

Αλλάξτε την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας σε Πρώτη σελίδα και οι επόμενες σελίδες θα έχουν την Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας. Οι τεχνοτροπίες Πρώτη σελίδα και Προεπιλεγμένο τεχνοτροπία σελίδας είναι αυτόματες τεχνοτροπίες σελίδας του LibreOffice.

Εισαγωγή νέων σελίδων τίτλου

Εισαγάγετε μια αλλαγή σελίδας και αλλάξτε την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας σε Πρώτη σελίδα. Οι επόμενες σελίδες θα έχουν την τεχνοτροπία σελίδας Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας.

Αριθμός σελίδων τίτλου

Ορίστε τον αριθμό των σελίδων τίτλου για εισαγωγή.

Τοποθετήστε τις σελίδες τίτλου στο

Έναρξη εγγράφου

Οι σελίδες τίτλου εισάγονται πριν από την πρώτη σελίδα του εγγράφου.

Σελίδα

Οι σελίδες τίτλου εισάγονται στη σελίδα που καθορίζεται από την τρέχουσα αρίθμησή της.

Αρίθμηση σελίδας

Επαναφορά αρίθμησης σελίδων μετά από σελίδες τίτλου

Όταν είναι επιλεγμένο, σταματήστε την τρέχουσα αρίθμηση σελίδων και επανεκκινήστε την αρίθμηση μετά την τελευταία σελίδα τίτλου που εισήχθη.

Αριθμός σελίδας

Ορίστε τον αριθμό σελίδας της σελίδας που ακολουθεί την τελευταία σελίδα τίτλου.

Ορίστε τον αριθμό σελίδας για την πρώτη σελίδα τίτλου

Όταν είναι επιλεγμένο, ορίστε τον αριθμό σελίδας για την πρώτη σελίδα τίτλου που εισήχθη.

Αριθμός σελίδας

Ορίστε τον αριθμό σελίδας για την πρώτη σελίδα τίτλου.

Επεξεργασία ιδιοτήτων σελίδας

Τεχνοτροπία

Επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας από τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες σελίδων στο έγγραφο.

Επεξεργασία

Πατήστε για να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία υης σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!