Επιθεώρηση τεχνοτροπιών

Η επιθεώρηση τεχνοτροπιών βρίσκεται στην πλευρική γραμμή. Εμφανίζει όλα τα γνωρίσματα των τεχνοτροπιών (παράγραφος και χαρακτήρας) και οποιαδήποτε άμεση μορφοποίηση υπάρχει στην παράγραφο και τον χαρακτήρα όπου βρίσκεται ο δρομέας. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι χρήσιμες όταν προσπαθείτε να καταλάβετε γιατί κάποια μορφοποίηση σε ένα έγγραφο φαίνεται να είναι εσφαλμένη ή ασυνεπής.

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με πρότυπα

Μια τεχνοτροπία είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων μορφοποίησης, ομαδοποιημένων και ταυτοποιημένων κατ' όνομα (το όνομα της τεχνοτροπίας). Όταν εφαρμόζετε μια τεχνοτροπία σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο μορφοποιείται με ένα σύνολο γνωρισμάτων της τεχνοτροπίας. Πολλά αντικείμενα της ίδιας φύσης μπορούν να έχουν την ίδια τεχνοτροπία. Συνεπώς, όταν αλλάζετε το σύνολο των γνωρισμάτων μορφοποίησης της τεχνοτροπίας, όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνοτροπία αλλάζουν επίσης τα γνωρίσματα μορφοποίησής τους αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε τεχνοτροπίες για να μορφοποιήσετε ομοιόμορφα ένα μεγάλο σύνολο παραγράφων, κελιών και αντικειμένων καθώς και για καλύτερη διαχείριση της μορφοποίησης των εγγράφων.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τεχνοτροπίες και εφαρμόζετε γνωρίσματα μορφοποίησης σε μέρη κειμένου άμεσα, αυτό ονομάζεται άμεση μορφοποίηση (ονομάζεται επίσης και χειροκίνητη μορφοποίηση). Η μορφοποίηση εφαρμόζεται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή του εγγράφου. Εάν το έγγραφο έχει αρκετές παραγράφους, πλαίσια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εφαρμόζετε άμεση μορφοποίηση σε κάθε αντικείμενο. Η άμεση μορφοποίηση είναι διαθέσιμη με το μενού Μορφή και με τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης.

Ένα γνώρισμα άμεσης μορφοποίησης που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο υπερισχύει του αντίστοιχου γνωρίσματος της εφαρμοζόμενης τεχνοτροπίας στο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε την πλαϊνή γραμμή, πατήστε στο εικονίδιο επιθεώρησης τεχνοτροπίας

Εικονίδιο επιθεώρησης τεχνοτροπίας

Εικονίδιο επιθεώρησης τεχνοτροπίας στην πλευρική γραμμή

Πατήστε +Alt+5


Ο πίνακας επιθεώρησης τεχνοτροπίας

Ιδιότητες

Τεχνοτροπία παραγράφου: εμφανίζει τον κατάλογο με τις τεχνοτροπίες παραγράφου που εφαρμόζονται στο κείμενο στη θέση του δρομέα, ακολουθώντας την ιεραρχία τεχνοτροπιών, όπου η γονική τεχνοτροπία βρίσκεται πάνω από οποιοδήποτε θυγατρική τεχνοτροπία.

Άμεση μορφοποίηση παραγράφου: εμφανίζει τον κατάλογο των ιδιοτήτων παραγράφου που ορίζονται απευθείας στο κείμενο στη θέση του δρομέα.

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων: εμφανίζει τον κατάλογο με τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων που εφαρμόζονται στο κείμενο στον δρομέα, ακολουθώντας την ιεραρχία, όπου η γονική τεχνοτροπία βρίσκεται πάνω από οποιοδήποτε θυγατρική τεχνοτροπία.

Άμεση μορφοποίηση χαρακτήρων: εμφανίζει τον κατάλογο των ιδιοτήτων χαρακτήρων που ορίζονται απευθείας στο κείμενο στη θέση του δρομέα.

Τιμές

Εμφάνιση των τιμών των ιδιοτήτων.

Χρήση

Χρησιμοποιήστε την επιθεώρηση τεχνοτροπίας για να αποκαλύψετε προβλήματα μορφοποίησης στο έγγραφο κειμένου σας.

Για παράδειγμα, εάν τα περιθώρια της παραγράφου αλλάξουν με άμεση μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τους χάρακες, η ιδιότητα περιθωρίων της τεχνοτροπίας παραγράφου γκριζάρει και οι ιδιότητες των περιθωρίων εμφανίζονται στην καταχώρηση Άμεση μορφοποίηση παραγράφου της επιθεώρησης τεχνοτροπίας.

Ένα άλλο παράδειγμα, εάν η τεχνοτροπία χαρακτήρων Έμφαση τονίσει μια λέξη με κίτρινο παρασκήνιο και ο χρήστης την αντικατέστησε κατά λάθος χρησιμοποιώντας λευκό παρασκήνιο, το γνώρισμα yellow (κίτρινο) θα γκριζαριστεί και το white (λευκό) παρατίθεται στην ενότητα Άμεση μορφοποίηση στην επιθεώρηση τεχνοτροπίας. Η επιθεώρηση τεχνοτροπίας εμφανίζει μόνο εκείνα τα γνωρίσματα που αποκλίνουν από τη γονική (το οποίο είναι συνήθως η προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου).

Ορισμένες λειτουργίες της επιθεώρησης τεχνοτροπίας ενδιαφέρουν κυρίως προχωρημένους χρήστες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!