Εμφάνιση κενού διαστήματος

Εμφανίζει το έγγραφο με το επάνω και το κάτω περιθώριο, την κεφαλίδα και το υποσέλιδο και ένα κενό μεταξύ των σελίδων. Αποεπιλέξτε για σύμπτυξη όλων των στοιχείων που αναφέρονται και εμφάνιση του εγγράφου σε συνεχόμενη ροή σελίδας. Η απόκρυψη κενού διαστήματος είναι δυνατή μόνο σε προβολή μίας σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Εμφάνιση κενού διαστήματος.

Εικονίδιο εμφάνισης κενού διαστήματος

Εμφάνιση κενού διαστήματος


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!