Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: τυπική λειτουργία επιλογής ή λειτουργία επιλογής αποκλεισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Λειτουργία επιλογής


Στην τυπική λειτουργία επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο πολλών γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των άκρων των γραμμών.

Στην κατάσταση επιλογής ομάδας, μπορείτε να επιλέξετε ένα ορθογώνιο τμήμα κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!