Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: κανονική λειτουργία επιλογής, ή λειτουργία επιλογής ομάδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Λειτουργία επιλογής


Στην κανονική λειτουργία επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο πολλαπλών γραμμών που περιέχει τα πέρατα των γραμμών.

Στην κατάσταση επιλογής ομάδας, μπορείτε να επιλέξετε ένα ορθογώνιο τμήμα κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!