Προστασία εγγράφου

Εναλλάσσει την προστασία εγγραφής για πεδία και σελιδοδείκτες στο έγγραφο.

warning

Η προστασία δεν αποσκοπεί να είναι πληροφορία προστασίας ασφάλειας, είναι ένας διακόπτης αποτροπής τυχαίων αλλαγών.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία πεδίων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία σελιδοδεικτών.


Προστασία πεδίων

Εναλλάσσει την προστασίας εγγραφής πεδίων. Όταν είναι επιλεγμένα, τα πεδία δεν μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγραφούν.

Προστασία σελιδοδεικτών

Εναλλάσσει την προστασία εγγραφής σελιδοδεικτών. Όταν επιλεγεί, οι σελιδοδείκτες δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μετονομαστούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!