Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης

Απόκρυψη και εμφάνιση όλων των περιεχομένων κάτω από τις επικεφαλίδες, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, πινάκων, πλαισίων, σχημάτων και πλαισίων κειμένου.

note

Αυτό το γνώρισμα είναι πειραματικό. Πιστεύεται ότι είναι σταθερό, αλλά είναι δυνατή απρόβλεπτη ή αναξιόπιστη συμπεριφορά.

Για ενεργοποίηση, επιλέξτε - LibreOffice - Για προχωρημένους και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πειραματικών γνωρισμάτων., έπειτα ακόμα στις Επιλογές, επιλέξτε LibreOffice Writer (or LibreOffice Writer/Web) - View και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ορατότητας περιεχομένου διάρθρωσης .


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

  • Στον Πλοηγητή (F5) (για Επικεφαλίδες στην προβολή περιεχομένου)

  • Με ποντίκι (σε επικεφαλίδα)


Χρησιμοποιήστε αυτό το γνώρισμα για επιλεκτική απόκρυψη και εμφάνιση περιεχομένου κάτω από όλες τις παραγράφους που έχουν μη μηδενικό επίπεδο διάρθρωσης (συνήθως για επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες). Στο LibreOffice, η επικεφαλίδα είναι μια παράγραφος με επίπεδο διάρθρωσης από 1 έως 10, όπου το 1 είναι το πιο υψηλό επίπεδο και 10 το πιο χαμηλό. Παραδείγματος χάρη, μια παράγραφος με επίπεδο διάρθρωσης 3 πρέπει να είναι υπο-υπο-επικεφαλίδα παραγράφου με επίπεδο διάρθρωσης 1. Αυτό το γνώρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλεκτική απόκρυψη και εμφάνιση περιεχομένου μοναδικής επικεφαλίδας, ή για υποεπικεφαλίδες ως προς επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Χρήση ορατότητας περιεχομένου διάρθρωσης με Πλοηγητή

Στον Πλοηγητή, όλες οι εντολές εμφανίζονται στο μενού περιβάλλοντος για Επικεφαλίδες και στοιχεία κάτω από το Επικεφαλίδες. Χρησιμοποιήστε δεξιό πάτημα οπουδήποτε στο παράθυρο προβολής περιεχομένου για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο (συμπεριλαμβανόμενου του εικονιδίου επικεφαλίδων), έπειτα επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης και μία από τις παρακάτω εντολές, ανάλογα με την επιλογή.

Απόκρυψη περιεχομένου για όλες τις επικεφαλίδες

Με επιλεγμένο το εικονίδιο επικεφαλίδων. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης - Απόκρυψη όλων.

Εικονίδιο επικεφαλίδων

Εικονίδιο επικεφαλίδων

Εμφάνιση περιεχομένου για όλες τις επικεφαλίδες

Με επιλεγμένο το εικονίδιο επικεφαλίδων. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης - Εμφάνιση όλων.

Απόκρυψη περιεχομένου για όλες τις υποεπικεφαλίδες, ως προς επίπεδο διάρθρωσης

Με επιλεγμένο επικεφαλίδα με υποεπικεφαλίδες. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης - Απόκρυψη όλων για να κρύψετε όλα τα περιεχόμενα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης.

Εμφάνιση περιεχομένου όλων των υποεπικεφαλίδων, ως προς επίπεδο διάρθρωσης

Με επιλεγμένο επικεφαλίδα με υποεπικεφαλίδες. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης - Εμφάνιση όλων για να εμφανίσετε όλα τα περιεχομένα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης.

Όταν το περιεχόμενο είναι κρυφό για μία ή περισσότερες υποεπικεφαλίδες (αλλά όχι για όλες), τότε το μενού περιβάλλοντος υψηλότερου επιπέδου επικεφαλίδας θα εμφανίζει και Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

Απόκρυψη ή εμφάνιση περιεχομένου κάτω από μοναδική επικεφαλίδα

Για επιλεγμένη επικεφαλίδα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης - Εναλλαγή

note

Οι εντολές αλλάζουν εάν το περιοχόμενο εμφανίζεται στο έγγραφο. Δεν αλλάζουν ό,τι εμφανίζεται στον Πλοηγητή. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιήστε τα σύμβολα - και + (ή βέλος), ή Σύμπτυξη όλων / Επέκταση όλων στο μενού περιβάλλοντος για επικεφαλίδες.


Χρήση της ορατότητας περιεχομένου διάρθρωσης με ποντίκι

Πάνω από επικεφαλίδα

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl. Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από (ή κοντά σε πλάτος σελίδας) μία επικεφαλίδα.
(Το βέλος σε αριστερό περιθώριο δίνει οπτική υπόδειξη.)

Όταν η εικόνα δείκτη ποντικιού αλλάζει σε δείκτη χεριού, οι παρακάτω εντολές είναι δυνατές:

Βέλη στο αριστερό περιθώριο

Τοποθετήστε το ποντίκι στο αριστερό περιθώριο δίπλα σε μια επικεφαλίδα. (Το βέλος εμφανίζεται εάν εμφανίζεται το περιεχόμενο.)

Προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου

Για πρόσθετο στοιχείο ελέγχου, μπορούν να προστεθούν οι παρακάτω εντολές ως πλήκτρο σε γραμμή εργαλείων, ως στοιχείο σε μενού ή μενού περιβάλλοντος, ή ως πλήκτρο συντόμευσης.

Αποθήκευση της διαμόρφωσής σας

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται σε μορφή .odt θα διατηρήσουν την τρέχουσα διαμόρφωση του κρυφού και εμφανιζόμενου περιεχομένου. Σημειώστε ότι η αλλαγή ορατότητας περιεχομένου δεν τροποποιεί το έγγραφο. Εάν αλλάξετε την ορατότητα μετά την αποθήκευση ενός εγγράφου, τότε θα πρέπει να το ξαναποθηκεύσετε για να διατηρήσετε τις αλλαγές ορατότητας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!