Αναδιπλωμένη διάρθρωση

Απόκρυψη και εμφάνιση όλου του περιεχομένου στις επικεφαλίδες, συμπεριλαμβανομένου κειμένου, εικόνων, πινάκων, πλαισίων, σχημάτων και πλαισίων κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web) - Προβολή, και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πλήκτρων αναδίπλωσης διάρθρωσης.

Ανοίξτε το Navigator (F5) και εμφανίστε την καταχώριση Επικεφαλίδες. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια επικεφαλίδα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε το υπομενού Αναδιπλωμένη διάρθρωση.


Χρησιμοποιήστε αυτό το γνώρισμα για να κρύψετε και να εμφανίσετε κατ' επιλογή περιεχόμενα σε όλες τις παραγράφους που έχουν μη μηδενικό επίπεδο διάρθρωσης, συνήθως στις επικεφαλίδες. Σε μεγάλα έγγραφα, επιτρέπει τη γρήγορη κύλιση στη σωστή θέση για επεξεργασία και ανάγνωση.

Χρήση αναδιπλωμένης διάρθρωσης με τον πλοηγητή

Όλες οι αναδιπλούμενες εντολές περιγράμματος στον πλοηγό εμφανίζονται στο μενού περιβάλλοντος των καταχωρίσεων Επικεφαλίδες. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας επικεφαλίδας και επιλέξτε Αναδιπλούμενη διάρθρωση.

Εικονίδιο επικεφαλίδων

Εικονίδιο επικεφαλίδων

Αναδίπλωση όλων

Αποκρύπτει όλα τα περιεχόμενα των επιλεγμένων επικεφαλίδων και των υπο-επικεφαλίδων τους. Οι ομοειδείς εοικεφαλίδες διάρθρωσης με το ίδιο επίπεδο δεν κρύβονται. Εάν εφαρμοστεί στην κύρια καταχώριση επικεφαλίδων του πλοηγητή, εμφανίζονται μόνο οι επικεφαλίδες του εγγράφου.

Ξεδίπλωμα όλων

Οι επικεφαλίδες και τα περιεχόμενα των υπο-επικεφαλίδων εμφανίζονται στην περιοχή του εγγράφου. Εάν εφαρμοστεί στην κύρια καταχώριση επικεφαλίδων του πλοηγητή, το έγγραφο εμφανίζεται πλήρως.

Εναλλαγή

Εναλλάσσει την αναδιπλωμένη διάρθρωση και το επιλεγμένο στοιχείο.

Χρήση αναδίπλωσης διάρθρωσης με το ποντίκι

Πάνω από επικεφαλίδα

Πατήστε το πλήκτρο και τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από μια επικεφαλίδα. Ένα βέλος στο αριστερό περιθώριο δίνει μια οπτική ένδειξη.

Όταν η εικόνα δείκτη ποντικιού αλλάζει σε δείκτη χεριού, οι παρακάτω εντολές είναι δυνατές:

Βέλη στο αριστερό περιθώριο

Τοποθετήστε το ποντίκι στο αριστερό περιθώριο δίπλα σε επικεφαλίδα. Εμφανίζεται ένα βέλος, εάν το περιεχόμενο φαίνεται.

Αποθήκευση της κατάστασης αναδίπλωσης διάρθρωσης εγγράφου

Τα έγγραφα που αποθηκεύτηκαν σε Open Document Format (.odt) θα διατηρήσουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις κρυμμένων και εμφανιζόμενων περιεχομένων τη στιγμή της εντολής αποθήκευσης.

note

Τα περιεχόμενα του εγγράφου δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις αναδίπλωσης.


Εκτύπωση και εξαγωγή σε PDF με τα περιεχόμενα αναδίπλωσης διάρθρωσης

Για εκτύπωση και εξαγωγή σε πλήρες έγγραφο, ορίστε την αναδίπλωση διάρθρωσης προηγουμένως σε Ξεδίπλωμα.

warning

Τα περιεχόμενα αναδιπλωμένης διάρθρωσης δεν θα εκτυπωθούν ή εξαχθούν σε PDF.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!