Επιλογή πίνακα

Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για διευθύνσεις συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Προεπισκόπηση

Ανοίγει τον διάλογο Παραλήπτες συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!