Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων

Επιλέξτε τον κατάλογο διευθύνσεων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, ύστερα πατήστε στο Εντάξει.

Προσθήκη

Επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει τις διευθύνσεις που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως κατάλογο διευθύνσεων. Εάν το αρχείο περιέχει περισσότερους από έναν πίνακες, ανοίγει ο διάλογος Επιλογή πίνακα.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία καταλόγου διευθύνσεων, όπου μπορείτε να ορίσετε έναν νέο κατάλογο διευθύνσεων.

Φίλτρο

Ανοίγει τον διάλογο Τυπικό φίλτρο, όπου μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα στη λίστα διευθύνσεων για να εμφανίσετε τους παραλήπτες που επιθυμείτε να δείτε.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία καταλόγου διευθύνσεων, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο κατάλογο διευθύνσεων.

Αλλαγή πίνακα

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή πίνακα, όπου μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλον πίνακα για να τον χρησιμοποιήσετε για συγχώνευση αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!