Αποθήκευση συγχωνευμένου εγγράφου

Αποθήκευση της εξόδου συγχώνευσης αλληλογραφίας σε αρχείο.

Επιλογές αποθήκευσης ως

Αποθήκευση ως μοναδικό μεγάλο έγγραφο

Αποθηκεύει το συγχωνευμένο έγγραφο ως απλό αρχείο.

Αποθήκευση ως μεμονωμένα έγγραφα

Αποθηκεύει το συγχωνευμένο έγγραφο ως ξεχωριστό αρχείο για κάθε παραλήπτη. Τα ονόματα αρχείων των εγγράφων κατασκευάζονται από το όνομα που εισάγετε, ακολουθούμενο από ένα χαρακτήρα υπογράμμισης και τον αριθμό της τρέχουσας εγγραφής.

Από

Επιλέγει μία περιοχή από εγγραφές που ξεκινούν από τον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Από και τελειώνουν στον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Μέχρι.

Από

Εισάγετε τον αριθμό της πρώτης εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Μέχρι

Εισάγετε τον αριθμό της τελευταίας εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Αποθήκευση εγγράφων

Αποθηκεύει τα έγγραφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!