Εκτύπωση συγχωνευμένου εγγράφου

Εκτυπώνει την έξοδο της συγχώνευσης αλληλογραφίας για όλους ή για κάποιους παραλήπτες.

Επιλογές εκτυπωτή

Εκτυπωτής

Επιλογή εκτυπωτή.

Ιδιότητες

Αλλάζει τις ιδιότητες εκτυπωτή.

Εκτύπωση εγγραφών

Εκτύπωση όλων των εγγράφων

Εκτυπώνει έγγραφα για όλους τους παραλήπτες.

Από

Επιλέγει μία περιοχή από εγγραφές που ξεκινούν από τον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Από και τελειώνουν στον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Μέχρι.

Από

Εισάγετε τον αριθμό της πρώτης εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Μέχρι

Εισάγετε τον αριθμό της τελευταίας εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Εκτύπωση των εγγράφων

Εκτυπώνει τα συγχωνευμένα έγγραφα αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!