Δημιουργία καταλόγου διευθύνσεων

Εισάγετε νέες διευθύνσεις ή επεξεργαστείτε τις διευθύνσεις για έγγραφα συγχώνευσης αλληλογραφίας. Όταν πατάτε το Εντάξει, ένας διάλογος σας ζητά την τοποθεσία για την αποθήκευση του καταλόγου διευθύνσεων.

Πληροφορίες διεύθυνσης

Εισάγετε ή επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα των πεδίων για κάθε παραλήπτη του συγχωνευμένου μηνύματος.

Εμφάνιση αριθμού καταχώρισης

Πατήστε στα κουμπιά βελών για να περιηγηθείτε στις εγγραφές ή να εισάγετε έναν αριθμό εγγραφής για να εμφανίσετε μια εγγραφή.

Δημιουργία

Προσθέτει μία νέα κενή εγγραφή στον κατάλογο διευθύνσεων.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη εγγραφή.

Εύρεση

Ανοίγει τον διάλογο Εύρεση καταχώρισης. Μπορείτε να αφήσετε τον διάλογο ανοικτό ενώ επεξεργάζεστε τις καταχωρίσεις.

Προσαρμογή

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμογή καταλόγου διευθύνσεων όπου μπορείτε να επανατακτοποιήσετε, να μετονομάσετε, να προσθέσετε, και να διαγράψετε πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!