Νέα ομάδα διευθύνσεων ή επεξεργασία ομάδας διευθύνσεων

Καθορίστε τη θέση των πεδίων δεδομένων διεύθυνσης σε μία ομάδα διευθύνσεων σε έγγραφα συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Στοιχεία διεύθυνσης

Επιλέξτε ένα πεδίο διευθύνσεων και μεταφέρετε το πεδίο στον άλλο κατάλογο.

>

Προσθέτει το επιλεγμένο πεδίο από τον κατάλογο στοιχείων διεύθυνσης στον άλλο κατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές.

<

Αφαιρεί το επιλεγμένο πεδίο από τον άλλο κατάλογο.

Μεταφέρετε τα στοιχεία της διεύθυνσης εδώ

Τακτοποιήστε τα πεδία με μεταφορά και απόθεση ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της πρώτης εγγραφής της βάσης δεδομένων με την τρέχουσα διάταξη της ομάδας διεύθυνσης.

(Πλήκτρα βέλους)

Επιλέξτε ένα στοιχείο από τον κατάλογο και πατήστε σε ένα κουμπί βέλους για να μετακινήσετε την καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!