Εύρεση καταχώρισης

Αναζητεί μία εγγραφή ή έναν παραλήπτη στον κατάλογο διευθύνσεων της συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Εύρεση

Εισάγετε τον όρο αναζήτησης.

Εύρεση μόνο σε

Περιορίζει την αναζήτηση σε ένα πεδίο δεδομένων.

Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων όπου επιθυμείτε να αναζητήσετε το κείμενο.

Εύρεση

Εμφανίζει την επόμενη εγγραφή που περιέχει το κείμενο αναζήτησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!