Αποστολή του συγχωνευμένου εγγράφου ως ηλ. ταχυδρομείου

Στέλνει την έξοδο συγχωνευμένης αλληλογραφίας ως μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου σε όλους ή σε κάποιους παραλήπτες.

Επιλογές ηλ. ταχυδρομείου

Προς

Επιλέξτε το πεδίο της βάσης δεδομένων που περιέχει τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του παραλήπτη.

Αντιγραφή σε

Ανοίγει τον διάλογο Αντιγραφή σε όπου μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες διευθύνσεις κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.

Θέμα

Εισάγεται τη γραμμή θέματος για τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.

Αποστολή ως

Επιλέξτε τη μορφή αλληλογραφίας για τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι μορφές μηνυμάτων με απλό κείμενο και με HTML αποστέλλονται στο σώμα του μηνύματος, ενώ οι μορφές *.odt, *.doc και *.pdf αποστέλλονται ως συνημμένα.


Ιδιότητες

Ανοίγει τον διάλογο μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου όπου μπορείτε να εισάγετε το μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου για τα αρχεία συγχώνευσης ταχυδρομείου που στέλνονται ως επισυνάψεις.

Όνομα του συνημμένου

Εμφανίζει το όνομα του συνημμένου.

Αποστολή εγγραφών

Αποστολή όλων των εγγράφων

Επιλέξτε για να στείλετε ηλ. ταχυδρομείο σε όλους τους παραλήπτες.

Από

Επιλέγει μία περιοχή από εγγραφές που ξεκινούν από τον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Από και τελειώνουν στον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο Μέχρι.

Από

Εισάγετε τον αριθμό της πρώτης εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Προς

Εισάγετε τον αριθμό της τελευταίας εγγραφής που θα συμπεριληφθεί στη συγχωνευμένη αλληλογραφία.

Αποστολή εγγράφων

Πατήστε για να ξεκινήσει η αποστολή ηλ. αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!