Επεξεργασία καταλόγου διευθύνσεων

Προσαρμόζει τον κατάλογο διευθύνσεων για έγγραφα συγχώνευσης μηνυμάτων.

Στοιχεία καταλόγου διευθύνσεων

Επιλέξτε τα πεδία που επιθυμείτε να μετακινήσετε, να διαγράψετε, ή να μετονομάσετε.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Προσθήκη

Εισάγει ένα νέο πεδίο κειμένου.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο πεδίο.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο πεδίο κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!