Αντίγραφο σε

Καθορίστε πρόσθετους παραλήπτες ηλ. ταχυδρομείου για το έγγραφο συγχώνευση αλληλογραφίας.

Κοιν.

Εισάγετε τους αποδέκτες των αντιγράφων του ηλ. ταχυδρομείου, χωριζόμενους με (;).

Κρυφή κοινοποίηση

Εισάγετε τους παραλήπτες των κρυφών αντιγράφων ηλ. ταχυδρομείου, διαχωριζόμενους με (;).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!