Αντίγραφο σε

Καθορίστε επιπλέον παραλήπτες μηνυμάτων για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Κοιν.

Εισάγετε τους παραλήπτες των αντιγράφων του μηνύματος, με (;) ανάμεσά τους.

Κρυφή κοινοποίηση

Εισάγει τους αποδέκτες των αντιγράφων του μηνύματος, με ένα (;) ανάμεσα τους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!