Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Προσαρμογή διάταξης

Καθορίστε τη θέση των ομάδων διευθύνσεων και των χαιρετισμών στα έγγραφα.

Θέση ομάδας διευθύνσεων

Από πάνω

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που θα υπάρχει μεταξύ του πάνω άκρου της σελίδας και του πάνω άκρου της ομάδας διευθύνσεων.

Στοίχιση στο σώμα του κειμένου

Στοιχίζει το πλαίσιο που περιέχει την ομάδα διευθύνσεων στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Από αριστερά

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που θα υπάρχει μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και του αριστερού άκρου της ομάδας διευθύνσεων.

Θέση χαιρετισμού

Πάνω

Μετακινεί το χαιρετισμό προς τα πάνω.

Προς τα κάτω

Μετακινεί το χαιρετισμό προς τα κάτω.

Περιοχή προεπισκόπησης

Δίνει προεπισκόπηση της θέσης χαιρετισμού στη σελίδα.

Εστίαση

Επιλέξτε μία μεγέθυνση για την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Χρησιμοποιήστε τις εντολές στο μενού περιεχομένου της προεπισκόπησης για να μετακινήσετε την προβολή πάνω ή κάτω.

Πατήσετε το πλήκτρο Τερματισμός και χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας για να τελειώσετε τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!