Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Δημιουργία χαιρετισμού

Καθορίστε τις ιδιότητες για το χαιρετισμό. Εάν η βάση δεδομένων για τη συγχώνευση αλληλογραφίας περιέχει πληροφορίες για το φύλλο, μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικούς χαιρετισμούς με βάση το φύλλο του παραλήπτη.

Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιέχει έναν χαιρετισμό

Προσθέτει έναν χαιρετισμό.

Εισαγωγή προσωπικού χαιρετισμού

Προσθέτει έναν προσωπικό χαιρετισμό στο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας. Για να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο χαιρετισμό, καθαρίστε αυτό το πεδίο ελέγχου.

Γυναίκα

Επιλέξτε τον προσωπικό χαιρετισμό για μία γυναίκα παραλήπτη.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμοσμένος χαιρετισμός (Γυναίκα παραλήπτης).

Άνδρας

Επιλέξτε τον προσωπικό χαιρετισμό για έναν άνδρα παραλήπτη.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Προσαρμοσμένος χαιρετισμός (Άνδρας παραλήπτης).

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα πεδίου της βάσης δεδομένων διευθύνσεων που περιέχει τις πληροφορίες για το φύλο.

Τιμή πεδίου

Επιλέξτε την τιμή του πεδίου που υποδεικνύει το φύλο του παραλήπτη.

Γενικός χαιρετισμός

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο χαιρετισμό που χρησιμοποιείται όταν δεν έχετε προσδιορίσει έναν προσωπικό χαιρετισμό.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει μία προεπισκόπηση του χαιρετισμού.

Συσχετισμός πεδίων

Ανοίγει τον διάλογο Συσχετισμός πεδίων.

(Κουμπιά περιήγησης)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εξερεύνησης για να προεπισκοπήσετε τις πληροφορίες της προηγούμενης ή της επόμενης εγγραφής δεδομένων.

Επόμενο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Προσαρμογή διάταξης

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Τερματισμός και να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας για να τελειώσετε τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!