Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Διευθύνσεις

Καθορίζει τους αποδέκτες για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας όπως και τη διάταξη του τμήματος διευθύνσεων.

Εικονίδιο σημείωσης

Ο οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας ανοίγει στη σελίδα αυτή, εάν αρχίσετε τον οδηγό σε ένα έγγραφο κειμένου που ήδη περιέχει πεδία βάσης δεδομένων διευθύνσεων. Εάν ο οδηγός ανοίγει απευθείας στη σελίδα αυτή, το πλήκτρο Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων λέγεται Επιλογή διαφορετικού καταλόγου διευθύνσεων.


Εικονίδιο σημείωσης

Ο τίτλος αυτής της σελίδας είναι Εισαγωγή ομάδας διευθύνσεων για επιστολές και Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων για μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.


Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων, όπου μπορείτε να επιλέξετε μία προέλευση δεδομένων για τις διευθύνσεις, να προσθέσετε νέες διευθύνσεις, ή να πληκτρολογήσετε σε έναν νέο κατάλογο διευθύνσεων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν επεξεργάζεστε κάποιες εγγραφές σε μία προέλευση δεδομένων ενός υπολογιστικού φύλλου του Calc που χρησιμοποιείται για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, οι αλλαγές αυτές δεν είναι ορατές στη συγχώνευση αλληλογραφίας.


Αυτό το έγγραφο θα περιέχει ένα τμήμα με διεύθυνση

Προσθέτει μία ομάδα διευθύνσεων στο έγγραφο της συγχωνευμένης αλληλογραφίας.

Επιλέξτε τη διάταξη της ομάδας διευθύνσεων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν επιλέξετε Αυτό το έγγραφο θα περιέχει ομάδα διευθύνσεων, ενεργοποιούνται σε αυτήν τη σελίδα το τρίτο και το τέταρτο υποβήμα. Έπειτα θα πρέπει να ταιριάξετε τα στοιχεία ομάδας διευθύνσεων και τα ονόματα πεδίων που χρησιμοποιούνται στην αλληλογραφία.


Αποκρύπτει τις γραμμές με κενά πεδία

Ενεργοποιήστε την επιλογή ώστε να υπάρχουν κενές γραμμές έξω από τη διεύθυνση.

Περισσότερα

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή ομάδας διευθύνσεων.

Συσχετισμός πεδίων

Ανοίγει τον διάλογο Συσχετισμός πεδίων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Εκτός και όλα τα στοιχεία των διευθύνσεων ταιριάζουν με μια επικεφαλίδα στήλης, δεν μπορείτε να τελειώσετε τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας με το πλήκτρο Τερματισμός ή να συνεχίσετε με το τέταρτο βήμα του οδηγού.


(Κουμπιά περιήγησης)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εξερεύνησης για να προεπισκοπήσετε τις πληροφορίες της προηγούμενης ή της επόμενης εγγραφής δεδομένων.

Επόμενο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Δημιουργία χαιρετισμού

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Τερματισμός και να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας για να τελειώσετε τη διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!