Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή τύπου εγγράφου

Καθορισμός του τύπου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας για δημιουργία.

Επιστολή

Δημιουργεί ένα εκτυπώσιμο έγγραφο συγχωνευμένης αλληλογραφίας.

Μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου

Δημιουργεί έγγραφα συγχώνευσης αλληλογραφίας που μπορείτε να στείλετε ως μηνύματα ηλ. αλληλογραφίας ή επισυνάψεις αλληλογραφίας.

Επόμενο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Διευθύνσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!