Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή εγγράφου εκκίνησης εκκίνησης

Καθορίστε το έγγραφο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Χρήση του τρέχοντος εγγράφου

Χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο του Writer ως βάση για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Δημιουργία νέου εγγράφου

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο του Writer για τη συγχώνευση αλληλογραφίας.

Εκκίνηση από ένα υπάρχον έγγραφο

Επιλέξτε ένα υπάρχον έγγραφο του Writer για να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Περιήγηση

Εντοπισμός του εγγράφου Writer που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε άνοιγμα.

Εκκίνηση από ένα πρότυπο

Επιλέξτε το πρότυπο με το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Περιήγηση

Ανοίγει έναν διάλογο επιλογής προτύπου.

Εκκίνηση από ένα πρόσφατα αποθηκευμένο αρχικό έγγραφο

Χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας ως βάση για ένα νέο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Επιλέξτε το έγγραφο.

Επόμενο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή τύπου εγγράφου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!