Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Ξεκινά τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας για να δημιουργήσει φόρμες επιστολών ή να στείλει μηνύματα αλληλογραφίας σε πολλούς παραλήπτες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Συγχώνευση αλληλογραφίας:

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Δεδομένα πίνακα:

Εικονίδιο

Συγχώνευση αλληλογραφίας


Πριν ξεκινήσετε τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας μπορεί να θελήσετε να επανεξετάσετε τη συνολική διεργασία δημιουργίας συγχώνευσης αλληλογραφίας:

Δημιουργία εγκυκλίου επιστολής

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή εγγράφου εκκίνησης εκκίνησης

Καθορίστε το έγγραφο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή τύπου εγγράφου

Καθορισμός του τύπου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας για δημιουργία.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Διευθύνσεις

Καθορίζει τους αποδέκτες για το έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας όπως και τη διάταξη του τμήματος διευθύνσεων.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Δημιουργία χαιρετισμού

Καθορίστε τις ιδιότητες για το χαιρετισμό. Εάν η βάση δεδομένων για τη συγχώνευση αλληλογραφίας περιέχει πληροφορίες για το φύλλο, μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικούς χαιρετισμούς με βάση το φύλλο του παραλήπτη.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Προσαρμογή διάταξης

Καθορίστε τη θέση των ομάδων διευθύνσεων και των χαιρετισμών στα έγγραφα.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Πρώτο βήμα: Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας - Επιλογή εγγράφου εκκίνησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!