Πλαίσιο κειμένου και σχήμα

Ανοίγει ένα υπομενού για επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου ή σχήματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο κειμένου και σχήμα.


Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Γνωρίσματα κειμένου

Ορίζει τις ιδιότητες για διάταξη και αγκύρωση για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο κειμένου ή σχεδίασης.

Fontwork

Επεξεργάζεται τις επιδράσεις του Fontwork του επιλεγμένου αντικειμένου που δημιουργήθηκε με τον προηγούμενο διάλογο του Fontwork.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!