Έλεγχος πρόσβασης

Ελέγξτε τα κοινά προβλήματα πρόσβασης στο έγγραφο και υποστηρίξτε τις προδιαγραφές PDF/UA στο παράθυρο διαλόγου εξαγωγής PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Έλεγχος πρόσβασης.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά - Γενική πρόσβαση (PDF/UA) και πατήστε Εντάξει.


Το εργαλείο Έλεγχος πρόσβασης διασχίζει τη δομή εγγράφων και συγκεντρώνει όλα τα πιθανά ζητήματα πρόσβασης. Ο έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητα μέσω του μενού, ή θα ενεργοποιηθεί μετά από το παράθυρο διαλόγου εξαγωγής PDF, όταν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη PDF/UA.

Ο διάλογος ελέγχου πρόσβασης

Το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος πρόσβασης εμφανίζει έναν κατάλογο με όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο έγγραφο κειμένου.

Μετάβαση στο ζήτημα

Πατήστε στο πλήκτρο για μετάβαση στη σελίδα και επιλέξτε το αντικείμενο ή το ζήτημα που απαιτεί προσοχή για την πρόσβαση.

Κοινοί έλεγχοι πρόσβασης

Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται αυτήν τη στιγμή είναι:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!