Έλεγχος πρόσβασης

Ελέγξτε τα κοινά προβλήματα πρόσβασης στο έγγραφο και υποστηρίξτε τις προδιαγραφές PDF/UA στο παράθυρο διαλόγου εξαγωγής PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Έλεγχος προσβασιμότητας.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά - Καθολική προσβασιμότητα (PDF/UA) και πατήστε στο Εντάξει.

Από το πληκτρολόγιο:

+ 8

Από την πλευρική στήλη:

Ανοίξτε το παράθυρο Έλεγχος προσβασιμότητας.


Το εργαλείο Έλεγχος πρόσβασης διασχίζει τη δομή εγγράφων και συγκεντρώνει όλα τα πιθανά ζητήματα πρόσβασης. Ο έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητα μέσω του μενού, ή θα ενεργοποιηθεί μετά από το παράθυρο διαλόγου εξαγωγής PDF, όταν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη PDF/UA.

Το παράθυρο ελέγχου προσβασιμότητας στη πλευρική στήλη

Το παράθυρο ελέγχου προσβασιμότητας προσβασιμότητας στην πλαϊνή στήλη εμφανίζει έναν κατάλογο με όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο έγγραφο κειμένου.

Παρέχονται σύνδεσμοι για άμεση πλοήγηση στο ζήτημα. Διπλοπατήστε στον σύνδεσμο για να μεταβείτε και επιλέξτε το αντικείμενο με το πρόβλημα προσβασιμότητας.

Πλήκτρο διόρθωσης

Πατήστε το πλήκτρο Διόρθωση για να μεταβείτε στο πρόβλημα και να δώσετε εντολές για να το διορθώσετε.

Κοινοί έλεγχοι πρόσβασης

Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται αυτήν τη στιγμή είναι:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!