Ενημέρωση

Ενημερώνει τα στοιχεία στο τρέχον έγγραφο που περιέχει δυναμικά περιεχόμενα, όπως πεδία και ευρετήρια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση


Ενημέρωση όλων

Ενημερώνει όλους τους συνδέσμους, τα ευρετήρια, τους πίνακες περιεχομένων και τη μορφοποίηση της σελίδας στο τρέχον έγγραφο.

Πεδία

Ενημερώνει τα περιεχόμενα όλων των πεδίων στο τρέχον έγγραφο.

Σύνδεσμοι

Ενημερώνει τους συνδέσμους στο τρέχον έγγραφο.

Τρέχον ευρετήριο

Ενημερώνει το τρέχον ευρετήριο. Το τρέχον ευρετήριο περιέχει τον δρομέα.

Όλα τα ευρετήρια και οι πίνακες

Ενημερώστε όλα τα ευρετήρια και τους πίνακες των περιεχομένων στο τρέχον έγγραφο. Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τον δρομέα σε ένα ευρετήριο ή πίνακα πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.

Όλα τα διαγράμματα

Ενημερώνει τα διαγράμματα στο τρέχον έγγραφο.

Μορφοποίηση σελίδας

Ενημερώνει τις μορφοποιήσεις της σελίδας στο έγγραφο και υπολογίζει ξανά το συνολικό αριθμό των σελίδων που εμφανίζεται στην Γραμμή κατάστασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!