Ενημέρωση όλων

Ενημερώνει όλους τους συνδέσμους, τα ευρετήρια, τους πίνακες περιεχομένων και τη μορφοποίηση της σελίδας στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ενημέρωση όλων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!