Αρίθμηση γραμμών

Προσθέτει ή αφαιρεί και μορφοποιεί αριθμούς γραμμών στο τρέχον έγγραφο.

note

Οι αριθμοί γραμμών δεν είναι διαθέσιμοι σε μορφοποίηση HTML.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών (όχι για μορφή HTML)


Για να εξαιρέσετε μια παράγραφο από την αρίθμηση γραμμών, πατήστε στην παράγραφο, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος, πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & Κατάλογοι και, στη συνέχεια, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών. Μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου από την αρίθμηση γραμμών.

Εμφάνιση αρίθμησης

Προσθέτει αριθμούς γραμμής στο τρέχον έγγραφο.

Προβολή

Ορίστε τις ιδιότητες της αρίθμησης γραμμών.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία μορφοποίησης για τους αριθμούς γραμμής.

Μορφοποίηση

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Θέση

Επιλέξτε τη θέση εμφάνισης των αριθμών γραμμής.

Διάστιχο

Εισάγετε το επιθυμητό μήκος του διαστήματος μεταξύ των αριθμών των γραμμών και του κειμένου.

Διάστημα

Εισάγετε το διάστημα μέτρησης για τους αριθμούς γραμμής.

Διαχωριστικό

Μπορείτε να εισάγετε ένα διαχωριστικό χαρακτήρα που θα εμφανίζεται μεταξύ των αριθμών των γραμμών εάν το διάστημα καταμέτρησης είναι περισσότερο από ένα.

Κείμενο

Εισάγετε το επιθυμητό κείμενο ως διαχωριστικό.

Κάθε

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών που θα αφήσετε μεταξύ διαχωριστικών.

note

Διαχωριστικά εμφανίζονται μόνο σε γραμμές που δεν είναι αριθμημένες.


Πλήθος

Ορίστε εάν θα συμπεριλάβετε κενές παραγράφους ή γραμμές σε πλαίσια στην καταμέτρηση γραμμών.

Κενές γραμμές

Περιλαμβάνει κενές παραγράφους στη μέτρηση γραμμών.

Γραμμές σε πλαίσια

Προσθέτει αριθμούς γραμμής σε κείμενο σε πλαίσια. Η αρίθμηση ξαναρχίζει σε κάθε πλαίσιο και αποκλείεται από την καταμέτρηση γραμμών στην κύρια περιοχή κειμένου του εγγράφου. Σε συνδεδεμένα πλαίσια, η αρίθμηση δεν ξαναρχίζει.

Επανεκκίνηση σε κάθε νέα σελίδα

Ξαναρχίζει την αρίθμηση γραμμών στην κορυφή κάθε σελίδας στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!