Τρέχον ευρετήριο

Ενημερώνει το τρέχον ευρετήριο. Το τρέχον ευρετήριο περιέχει τον δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Τρέχον ευρετήριο


Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων και ύστερα να επιλέξετε Ενημέρωση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων. Οι ακόλουθες εντολές είναι επίσης διαθέσιμες στο μενού περιβάλλοντος:

Επεξεργασία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Επεξεργάζεται το τρέχον ευρετήριο ή πίνακα.

Διαγραφή ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Διαγράφει το τρέχον ευρετήριο ή πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!