Υπολογισμός

Υπολογίζει τον επιλεγμένο τύπο και αντιγράφει το αποτέλεσμα στο πρόχειρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Υπολογισμός

+ σύμβολο συν


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!