Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Ταξινόμηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Ταξινόμηση.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ταξινόμηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ταξινόμησης

Ταξινόμηση


Κριτήρια ταξινόμησης

Κλειδιά 1 ως 3

Καθορίζει πρόσθετα κριτήρια ταξινόμησης. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε πλήκτρα ταξινόμησης.

Στήλες 1 ως 3

Εισάγετε τον αριθμό της στήλης του πίνακα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση ταξινόμησης.

Τύπος κλειδιού 1 ως 3

Διαλέξτε την επιλογή ταξινόμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σειρά

Αύξουσα

Ταξινομεί με αύξουσα σειρά, (για παράδειγμα, 1, 2, 3 ή α, β, γ).

Φθίνουσα

Ταξινομεί με φθίνουσα σειρά (για παράδειγμα, 9, 8, 7 ή ω, ψ, χ).

Κατεύθυνση

Στήλες

Ταξινομεί τις στήλες στον πίνακα σύμφωνα με τις τρέχουσες επιλογές ταξινόμησης.

Σειρές

Ταξινομεί τις γραμμές στον πίνακα ή τις παραγράφους της επιλογής σύμφωνα με τις τρέχουσες επιλογές ταξινόμησης.

Διαχωριστικό

Οι παράγραφοι διαχωρίζονται από μη εκτυπώσιμες επισημάνσεις παραγράφου. Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε οι στηλοθέτες ή ένας χαρακτήρας να συμπεριφέρονται ως διαχωριστικά κατά την ταξινόμηση παραγράφων.

Στηλοθέτες

Εάν οι επιλεγμένες παράγραφοι αντιστοιχούν σε έναν κατάλογο που διαχωρίζεται από στηλοθέτες, επιλέξτε την επιλογή αυτή.

Χαρακτήρας

Εισάγετε τον χαρακτήρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως διαχωριστικό στην επιλεγμένη περιοχή. Χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό, το LibreOffice μπορεί να καθορίσει την θέση του πλήκτρου ταξινόμησης στην επιλεγμένη παράγραφο.

Επιλογή

Ανοίγει τον διάλογο Ειδικοί χαρακτήρες, όπου μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως διαχωριστικό.

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα που ορίζει τους κανόνες ταξινόμησης. Μερικές γλώσσες ταξινομούν κάποιους ειδικούς χαρακτήρες διαφορετικά από ότι άλλες.

Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων

Διαχωρίζει τα κεφαλαία και πεζά γράμματα όταν ταξινομείτε έναν πίνακα. Για Ασιατικές γλώσσες εφαρμόζεται ειδικός χειρισμός.

note

Για ασιατικές γλώσσες, επιλέξτε Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων για να εφαρμόσετε ταξινόμηση πολλαπλού επιπέδου. Στην ταξινόμηση πολλαπλού επιπέδου, οι αρχικές φόρμες των καταχωρίσεων συγκρίνονται καταρχήν με τις διακρίσεις πεζών/κεφαλαίων των φορμών και παραβλέπονται τα διακριτικά. Εάν οι φόρμες είναι ίδιες, τα διακριτικά στις φόρμες συγκρίνονται. Εάν οι φόρμες είναι ακόμη ίδιες, οι διακρίσεις πεζών/κεφαλαίων, τα πλάτη χαρακτήρων, και συγκρίνονται οι διαφορές στις φόρμες ιαπωνικών kana.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!