Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο σε έναν πίνακα, ή τον επιλεγμένο πίνακα σε κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Πίνακας - Μετατροπή - Κείμενο σε πίνακα


Οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτόν τον διάλογο εξαρτώνται από τον τύπο μετατροπής.

Διαχωρισμός κειμένου σε

Ένα διαχωριστικό, όπως ένας στηλοθέτης, επισημαίνει τα όρια των στηλών στο επιλεγμένο κείμενο. Κάθε παράγραφος στην επιλογή μετατρέπεται σε μία γραμμή στον πίνακα. Παρόμοια, όταν μετατρέπετε έναν πίνακα σε κείμενο, οι σημειωτές στηλών αλλάζουν στον χαρακτήρα που καθορίζετε και κάθε γραμμή μετατρέπεται σε μία ξεχωριστή παράγραφο.

Στηλοθέτες

Μετατρέπει το κείμενο σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας στηλοθέτες ως σημειωτές στήλης.

Άνω τελείες - ;

Μετατρέπει το κείμενο σε πίνακα χρησιμοποιώντας (;) ως σημειωτές στήλης.

Παράγραφος

Μετατρέπει το κείμενο σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας παραγράφους ως σημειωτές στήλης.

Άλλα:

Μετατρέπει το κείμενο σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο ως σημειωτή στήλης.

Πλαίσιο κειμένου

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό χαρακτήρα ως σημειωτή στήλης.

Ίσο πλάτος για όλες τις στήλες

Δημιουργεί στήλες ίσου πλάτους, ανεξάρτητα από τη θέση του σημειωτή στήλης.

Αυτόματη μορφοποίηση

Ανοίγει τον διάλογο Αυτόματη μορφοποίηση, όπου μπορείτε να επιλέξετε μια προκαθορισμένη διάταξη για πίνακα.

Επιλογές

Επικεφαλίδα

Μορφοποιεί την πρώτη γραμμή του νέου πίνακα ως μια κεφαλίδα.

Επανάληψη επικεφαλίδας

Επαναλαμβάνει την κεφαλίδα πίνακα σε κάθε σελίδα που ο πίνακας καλύπτει.

Οι πρώτες ... γραμμές

Επαναλαμβάνει τις πρώτες ν γραμμές ως κεφαλίδα.

Να μη διαιρείται ο πίνακας

Δεν διαιρεί τον πίνακα κατά μήκος των σελίδων.

Περίγραμμα

Προσθέτει ένα περίγραμμα στον πίνακα και στα κελιά του πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!