Ρυθμίσεις σημειώσεων τέλους

Καθορίζει τη μορφοποίηση για τις σημειώσεις τέλους. Ο τύπος της αρίθμησης σημειώσεων τέλους και οι τεχνοτροπίες που θα εφαρμοστούν είναι οι διαθέσιμες επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Σημειώσεις τέλους


Αυτόματη αρίθμηση

Αρίθμηση

Επιλέξτε την τεχνοτροπία αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή

Περιγραφή

A, B, C

Κεφαλαία

a, b, c

Πεζά

I, II, III

Ρωμαϊκοί αριθμοί (κεφαλαίοι χαρακτήρες)

i, ii, iii

Ρωμαϊκοί αριθμοί (πεζοί χαρακτήρες)

1, 2, 3

Αραβικά αριθμητικά

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "ΑΑ".

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "aa".


Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώτη σημείωση τέλους στο έγγραφο. Αυτό είναι χρήσιμο αν επιθυμείτε να επεκτείνεται την αρίθμηση σημειώσεων τέλους σε περισσότερα από ένα έγγραφα.

Πριν από

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται μπροστά από τη σημείωση τέλους στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "παρ: " για να εμφανίζεται "παρ: 1".

Μετά από

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται ύστερα από τον αριθμό σημείωσης τέλους στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ")" για να εμφανίζεται "1)".

Τεχνοτροπίες

Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη εμφάνιση για τις σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, αποδώστε τεχνοτροπία παραγράφου.

Παράγραφος

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου για το κείμενο σημείωσης τέλους. Μπορούν να επιλεγούν μόνο ειδικές τεχνοτροπίες.

Σελίδα

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία σελίδας για σημειώσεις τέλους.

Τεχνοτροπίες χαρακτήρων

Μπορείτε να αναθέσετε τεχνοτροπίες σε αγκυρώσεις σημειώσεων τέλους και σε κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες σημείωσης τέλους, ή χρησιμοποιήστε μια διαφορετική τεχνοτροπία.

Περιοχή κειμένου

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για αγκιστρώσεις σημειώσεων τέλους στην περιοχή κειμένου του εγγράφου σας.

Περιοχή σημειώσεων τέλους

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για τους αριθμούς των σημειώσεων τέλους στην περιοχή των σημειώσεων τέλους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!