Ρυθμίσεις υποσημειώσεων

καθορίζει τη μορφοποίηση των υποσημειώσεων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις


note

Για να ορίσετε πρόσθετη επιλογή υποσημειώσεων, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας και έπειτα πατήστε την καρτέλα Υποσημείωση.


Αυτόματη αρίθμηση

Αρίθμηση

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή

Περιγραφή

1, 2, 3

Αραβικά αριθμητικά

A, B, C

Κεφαλαία

a, b, c

Πεζά

I, II, III

Ρωμαϊκοί αριθμοί (κεφαλαίοι χαρακτήρες)

i, ii, iii

Ρωμαϊκοί αριθμοί (πεζοί χαρακτήρες)

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "ΑΑ".

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα. Όταν τελειώσουν και τα 26 γράμματα των λατινικών, η αρίθμηση ξεκινά πάλι από το "aa".


Αρίθμηση

Διαλέξτε την επιλογή αρίθμησης για τις υποσημειώσεις.

Επιλογή

Σημασία

Ανά σελίδα

Επανεκκινεί την αρίθμηση των υποσημειώσεων από την κορυφή κάθε σελίδας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το πλαίσιο ελέγχου Τέλος σελίδας είναι επιλεγμένο στην περιοχή Θέση.

Ανά κεφάλαιο

Επανεκκινεί την αρίθμηση των υποσημειώσεων από την αρχή κάθε κεφαλαίου.

Ανά έγγραφο

Αριθμεί συνεχόμενα τις υποσημειώσεις στο έγγραφο.


Πριν από

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται μπροστά από τον αριθμό της υποσημείωσης στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Στο " για να εμφανίζεται "Στο 1".

Μετά από

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ύστερα από τον αριθμό της υποσημείωσης στο κείμενο της σημείωσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ")" για να εμφανίζεται "1)".

tip

Οι αριθμοί υποσημειώσεων στοιχίζονται αριστερά από προεπιλογή στην περιοχή υποσημειώσεων. Για δεξιά στοίχιση των αριθμών υποσημειώσεων επεξεργαστείτε πρώτα την τεχνοτροπία παραγράφου Υποσημείωση. Πατήστε για να ανοίξετε τον διάλογο Τεχνοτροπίες και επιλέξτε Υποσημείωση από τον κατάλογο τεχνοτροπιών παραγράφου. Ανοίξτε το τοπικό μενού δεξιοπατώντας και επιλέξτε Τροποποίηση. Μεταβείτε στην καρτέλα Εσοχές & Απόσταση και ορίστε την εσοχή σε 0 πριν και μετά την παράγραφο, συμπεριλαμβάνοντας την πρώτη γραμμή. Στη σελίδα καρτέλας Καρτέλες δημιουργήστε καρτέλα δεξιού τύπου στα 12pt και καρτέλα αριστερού τύπου στα 14pt. Έπιτα εισάγετε στον διάλογο Ρυθμίσεις υποσημειώσεων/σημειώσεων τέλους \t στα πλαίσια επεξεργασίας Πριν και Μετά.


Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώτη υποσημείωση στο έγγραφο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξατε "Ανά έγγραφο" στο πλαίσιο Καταμέτρηση.

Θέση

Τέλος της σελίδας

Εμφανίζει τις υποσημειώσεις στο τέλος της σελίδας.

Τέλος εγγράφου

Εμφανίζει τις υποσημειώσεις στο τέλος του εγγράφου ως σημειώσεις τέλους.

Τεχνοτροπίες

Για να διασφαλίσετε ομοιόμορφη εμφάνιση των υποσημειώσεων στο έγγραφό σας, δώστε μια τεχνοτροπία παραγράφου στο κείμενο υποσημείωσης και αποδώστε τεχνοτροπίες χαρακτήρα στον αριθμό άγκυρας υποσημείωσης και στον αριθμό στην περιοχή υποσημειώσεων.

Παράγραφος

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου για το κείμενο υποσημείωσης. Μπορούν να επιλεγούν μόνο ειδικές τεχνοτροπίες.

Σελίδα

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία σελίδας για τις υποσημειώσεις.

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το πλαίσιο ελέγχου Τέλος εγγράφου είναι επιλεγμένο στην περιοχή Θέση.


Περιοχή κειμένου

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για αγκιστρώσεις υποσημείωσης στην περιοχή του κειμένου του εγγράφου σας.

Περιοχή υποσημειώσεων

Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία χαρακτήρων για τους αριθμούς των υποσημειώσεων στην περιοχή υποσημείωσης.

Σημείωση συνέχειας

Στο τέλος της υποσημείωσης

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν οι υποσημειώσεις συνεχίζονται στην επόμενη σελίδα, για παράδειγμα, "Συνεχίζεται στη σελίδα ". Το LibreOffice Writer εισάγει αυτόματα τον αριθμό της επόμενης σελίδας.

Στην αρχή της επόμενης σελίδας

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα, όπου συνεχίζονται οι υποσημειώσεις, για παράδειγμα, "Συνεχίζεται από τη σελίδα ". Το LibreOffice Writer εισάγει αυτόματα τον αριθμό της προηγούμενης σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!