Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή των αριθμών και την ιεραρχία για την αρίθμηση κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου - Αρίθμηση


Επίπεδο

Πατήστε το επίπεδο διάρθρωσης που θέλετε να τροποποιήσετε και έπειτα καθορίστε τις επιλογές αρίθμησης για το επίπεδο. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές αρίθμησης, εκτός από την τεχνοτροπία παραγράφου, σε όλα τα επίπεδα, πατήστε "1-10".

Αρίθμηση

Ορίστε τη μορφοποίηση για το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Τεχνοτροπία παραγράφου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που θέλετε να εκχωρήσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης. Εάν πατήσετε "Καμία", το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης δεν καθορίζεται.

Αριθμός

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Επιλογή

Περιγραφή

1, 2, 3, ...

Αραβικά αριθμητικά

A, B, C, ...

Κεφαλαία γράμματα

a, b, c, ...

Πεζά γράμματα

I, II, III, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (κεφαλαία)

i, ii, iii, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (πεζά)

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με ταυτόσημα κεφαλαία γράμματα, όπου ο αριθμός των γραμμάτων υποδεικνύει το επίπεδο κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο δεύτερος αριθμός στο επίπεδο τρία είναι "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με ταυτόσημα πεζά γράμματα, όπου ο αριθμός των γραμμάτων υποδεικνύει το επίπεδο κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο τρίτος αριθμός στο επίπεδο δύο είναι "γγ".

Κανένα

Κανένα σύμβολο αρίθμησης. Μόνο ο χαρακτήρας ή το σύμβολο που ορίζεται στα πεδία Διαχωριστικό εμφανίζεται στην αρχή της αριθμημένης γραμμής.


Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε την τεχνοτροπία χαρακτήρων του χαρακτήρα αρίθμησης.

Εμφάνιση υποεπιπέδων

Επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θα συμπεριλαμβάνονται στην αρίθμηση κεφαλαίων. Για παράδειγμα, επιλέξτε "3" για να εμφανίζονται τρία επίπεδα στην αρίθμηση κεφαλαίων: 1.1.1

Διαχωριστικό πριν

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται πριν τον αριθμό κεφαλαίου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Κεφάλαιο " για να εμφανίζεται "Κεφάλαιο 1".

Διαχωριστικό μετά

Εισάγετε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται ύστερα από τον αριθμό κεφαλαίου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε μία τελεία (.) για να εμφανίζεται "1."

Έναρξη στο

Εισάγετε τον αριθμό από το οποίο επιθυμείτε να επανεκκινεί η αρίθμηση κεφαλαίων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!