Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή αριθμών για την αρίθμηση επικεφαλίδων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων - Αρίθμηση


Επίπεδο

Πατήστε το επίπεδο διάρθρωσης που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές αρίθμησης για το επίπεδο. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές αρίθμησης, εκτός από την τεχνοτροπία παραγράφου. , σε όλα τα επίπεδα, πατήστε στο "1–10".

Αρίθμηση

Ορίστε τη μορφοποίηση για το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Αριθμός

Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Επιλογή

Περιγραφή

1, 2, 3, ...

Αραβικά αριθμητικά

A, B, C, ...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα A–Z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα a–z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (κεφαλαία)

i, ii, iii, ...

Ρωμαϊκά αριθμητικά (πεζά)

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα A–Z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα a–z
Μετά το στοιχείο 26, η αρίθμηση συνεχίζεται aa, bb, cc, ...

Κανένα

Κανένα σύμβολο αρίθμησης. Μόνο ο χαρακτήρας ή το σύμβολο που ορίζεται στα πεδία Διαχωριστικό εμφανίζεται στην αρχή της αριθμημένης γραμμής.


Έναρξη στο

Εισαγάγετε τον αριθμό από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την αρίθμηση της επικεφαλίδας για το επιλεγμένο επίπεδο.

Τεχνοτροπία παραγράφου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που θα αντιστοιχίσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης. Εάν πατήσετε στο "Κανένα", το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης δεν ορίζεται.

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Επιλέξτε την τεχνοτροπία χαρακτήρων του χαρακτήρα αρίθμησης.

Εμφάνιση υποεπιπέδων

Επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θα συμπεριληφθούν στην αρίθμηση της επικεφαλίδας. Επιλέξτε 1 για να εμφανίσετε μόνο τον αριθμό για το τρέχον επίπεδο διάρθρωσης. Επιλέξτε 3, για παράδειγμα, για να εμφανίσετε το τρέχον επίπεδο και τα δύο προηγούμενα επίπεδα στον αριθμό επικεφαλίδας.

Διαχωριστικό

Καθορίστε ένα προαιρετικό κείμενο που θα εμφανίζεται πάντα πριν ή μετά τον αριθμό επικεφαλίδας.

Πριν από

Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται πριν από τον αριθμό της επικεφαλίδας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "Κεφάλαιο " για να έχετε πάντα να εμφανίζεται το "Κεφάλαιο" πριν από τον αριθμό της επικεφαλίδας.

Μετά από

Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται μετά τον αριθμό επικεφαλίδας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε . για να έχετε πάντα τον αριθμό της επικεφαλίδας να τελειώνει με τελεία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!