Αρίθμηση επικεφαλίδων

Καθορίστε τη μορφή αρίθμησης που χρησιμοποιείται για την αυτόματη αρίθμηση των επικεφαλίδων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αρίθμησης επικεφαλίδων

Αρίθμηση επικεφαλίδων


Η αρίθμηση των επικεφαλίδων επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση ενός σχήματος αρίθμησης σε τεχνοτροπίες παραγράφων που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες. Το επίπεδο διάρθρωσης που έχει εκχωρηθεί στην τεχνοτροπία παραγράφου εκφράζει τη θέση μιας επικεφαλίδας στη δομή του εγγράφου σας. Μπορεί να οριστεί ένα σχήμα αρίθμησης για κάθε επίπεδο διάρθρωσης.

Από προεπιλογή, το LibreOffice εκχωρεί τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου "Επικεφαλίδα [1–10]" στα αντίστοιχα επίπεδα διάρθρωσης (1–10) στο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να αντιστοιχίσετε μια διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου σε ένα επίπεδο διάρθρωσης. Μόνο μια τεχνοτροπία παραγράφου μπορεί να εκχωρηθεί σε κάθε επίπεδο διάρθρωσης.

tip

Εάν θέλετε αριθμημένες επικεφαλίδες, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων. Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου τα σχήματα αρίθμησης μπορούν να αντιστοιχιστούν σε τεχνοτροπίες παραγράφων που χρησιμοποιούνται για επικεφαλίδες. Μην χρησιμοποιείτε το εικονίδιο Εναλλαγή διατεταγμένων καταλόγων στη Γραμμή μορφοποίησης ή το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση..


Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή αριθμών για την αρίθμηση επικεφαλίδων στο τρέχον έγγραφο.

Θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθηκεύει ή φορτώνει μια μορφή αρίθμησης για επικεφαλίδες. Οι αποθηκευμένες μορφές αρίθμησης είναι διαθέσιμες για φόρτωση σε άλλα έγγραφα κειμένου.

note

Το πλήκτρο Φόρτωση/Αποθήκευση είναι διαθέσιμο μόνο για αρίθμηση επικεφαλίδων. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες καταλόγων για αποθήκευση μορφοποίησης για ταξινομημένους ή μη ταξινομημένους καταλόγους.


Άτίτλο 1 - 9

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη μορφή αρίθμησης. Αρχικά οι μορφές "Χωρίς τίτλο [1–9]" είναι κενές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως μορφή αρίθμησης χρησιμοποιώντας το Αποθήκευση ως. Οι αποθηκευμένες μορφές εμφανίζονται στο μενού με το όνομα που εισαγάγατε.

Αποθήκευση ως

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αρίθμησης και θέσης για όλα τα επίπεδα ως μορφή αρίθμησης. Οι αποθηκευμένες μορφές αρίθμησης είναι διαθέσιμες για φόρτωση σε άλλα έγγραφα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!