Αρίθμηση κεφαλαίου

Καθορίζει το σχήμα αρίθμησης και τη μορφή διάρθρωσης για αρίθμηση κεφαλαίου στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου


Η αρίθμηση κεφαλαίου επιτυγχάνεται εκχωρώντας τεχνοτροπίες παραγράφου σε επίπεδα διάρθρωσης και αριθμητικό σχήμα για κάθε επίπεδο διάρθρωσης. Από προεπιλογή, οι τεχνοτροπίες παραγράφου "επικεφαλίδα" (1-10) εκχωρούνται στα αντίστοιχα επίπεδα διάρθρωσης (1-10). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο για να εκχωρήσετε διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου σε επίπεδο διάρθρωσης.

tip

Εάν θέλετε αριθμημένες επικεφαλίδες, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου. Αυτή η εντολή ανοίγει τον διάλογο όπου μπορούν να αποδοθούν σχήματα αρίθμησης στις χρησιμοποιούμενες τεχνοτροπίες παραγράφων επικεφαλίδων. Μην χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου στη Γραμμή μορφοποίησης, ή στον διάλογο Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.


Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή των αριθμών και την ιεραρχία για την αρίθμηση κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Θέση

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθηκεύει ή φορτώνει μια μορφή αρίθμησης κεφαλαίου. Μια αποθηκευμένη μορφή αρίθμησης κεφαλαίου διατίθεται για φόρτωση σε άλλα έγγραφα κειμένου.

note

Το πλήκτρο Φόρτωση/Αποθήκευση είναι διαθέσιμο μόνο για αρίθμηση κεφαλαίου. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες καταλόγου για να αποθηκεύσετε μορφοποιήσεις διαταγμένων και αδιάτακτων καταλόγων.


Άτίτλο 1 - 9

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη μορφή αρίθμησης. Αποθηκεύστε τις δικές σας προκαθορισμένες μορφές αρίθμησης χρησιμοποιώντας το Αποθήκευση ως.

Αποθήκευση ως

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα αρίθμηση και τις ρυθμίσεις θέσης για όλα τα επίπεδα. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για φόρτωση σε άλλα έγγραφα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!