Αρίθμηση κεφαλαίων

Καθορίζει τη μορφή αριθμού και την ιεραρχία για την αρίθμηση των κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου


Η αρίθμηση κεφαλαίων συνδέεται με τις τεχνοτροπίες παραγράφου. Εξ ορισμού, οι τεχνοτροπίες παραγράφου "Επικεφαλίδα" (1-10) ανατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο και επίπεδα αρίθμησης διαρθρώσεων (1-10). Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου στο επίπεδο αρίθμησης διαρθρώσεων.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν επιθυμείτε αριθμημένες επικεφαλίδες, χρησιμοποιήστε την εντολή μενού Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων για να ορίσετε αρίθμηση σε τεχνοτροπία παραγράφου. Μην χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Αρίθμηση στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Εικονίδιο σημείωσης

Για να επισημάνετε την προβολή οθόνης του κεφαλαίου και των αριθμών διάρθρωσης, επιλέξτε Προβολή - Σκιάσεις πεδίων.


Αρίθμηση

Καθορίζει τη μορφή των αριθμών και την ιεραρχία για την αρίθμηση κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Θέση

Ορίζει τις επιλογές εσοχής, απόστασης και στοίχισης για τον κατάλογο με αριθμούς ή κουκκίδες.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθηκεύει ή φορτώνει μορφή αρίθμησης κεφαλαίου. Μια αποθηκευμένη μορφή αρίθμησης κεφαλαίου είναι διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα κειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Το πλήκτρο φόρτωση/Αποθήκευση είναι διαθέσιμο μόνο για αρίθμηση κεφαλαίου. Για τεχνοτροπίες καταλόγου με αρίθμηση ή κουκκίδες, τροποποιήστε τις τεχνοτροπίες αρίθμησης των παραγράφων.


Άτίτλο 1 - 9

Επιλέξτε την προκαθορισμένη τεχνοτροπία αρίθμησης που επιθυμείτε να αναθέσετε στο επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης.

Αποθήκευση ως

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο κεφάλαιο και επίπεδο διάρθρωσης. Μπορείτε έπειτα να φορτώσετε αυτές τις ρυθμίσεις από ένα άλλο έγγραφο.

Αποθήκευση ως

Πατήστε σε μια τεχνοτροπία αρίθμησης στον κατάλογο και ύστερα εισάγετε ένα όνομα για την τεχνοτροπία. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στο επίπεδο διάρθρωσης στο οποίο έχουν ανατεθεί οι τεχνοτροπίες.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!