Καταμέτρηση λέξεων

Μετρά τις λέξεις και τους χαρακτήρες, με ή χωρίς κενά, στην τρέχουσα επιλογή και στο συνολικό έγγραφο. Το πλήθος κρατιέται ενημερωμένο καθώς πληκτρολογείτε ή αλλάζετε την επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Καταμέτρηση λέξεων


Πώς το LibreOffice μετρά λέξεις;

Γενικά, κάθε συμβολοσειρά χαρακτήρων μεταξύ δύο κενών είναι μια λέξη. Παύλες, καρτέλες, αλλαγές γραμμών και παραγράφων είναι επίσης όρια λέξεων.

Λέξεις με πάντα ορατά ενωτικά, όπως στα πρόσθετα, user/config, μετρώνται ως μια λέξη.

Οι λέξεις μπορεί να είναι ένα μείγμα γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Έτσι το παρακάτω κείμενο μετρά ως τέσσερις λέξεις: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Για να προσθέσετε έναν προσαρμοσμένο χαρακτήρα ώστε να θεωρηθεί ως όριο λέξης, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά και προσθέστε τον χαρακτήρα στο πεδίο Πρόσθετα διαχωριστικά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!