Συλλαβισμός

Εισάγει παύλες σε λέξεις που είναι πολύ μεγάλες για να χωρέσουν στο τέλος μιας γραμμής.

Το LibreOffice αναζητά στο έγγραφο και προτείνει παύλα που μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε. Εάν είναι επιλεγμένο κείμενο, το παράθυρο διαλόγου Συλλαβισμός λειτουργεί μόνο στο επιλεγμένο κείμενο. Εάν δεν έχει επιλεγεί κείμενο, το παράθυρο διαλόγου Συλλαβισμός λειτουργεί σε ολόκληρο το έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο συλλαβισμού

Συλλαβισμός


Συλλαβισμός

Για να προσθέσετε ενωτικά αυτόματα στήν τρέχουσα ή επιλεγμένες παραγράφους, διαλέξτε Μορφοποίηση - Παράγραφος και έπειτα κλικ στην καρτέλα Ροή κειμένου. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτόματα ενωτικά σε μια τεχνοτροπία παραγράφου. Σε κείμενο όπου η αυτόματη προσθήκη ενωτικών είναι ενεργή, ο διάλογος ενωτικών δεν θα βρει καμιά λέξη για προσθήκη ενωτικών.

Όταν το LibreOffice εντοπίζει μία λέξη που απαιτεί συλλαβισμό, εφαρμόστε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

tip

Για αποκλεισμό παραγράφων από τα αυτόματα ενωτικά, επιλέξτε τις παραγράφους, διαλέξτε Μορφή - Παράγραφος, πατήστε στην καρτέλα Ροή κειμένου και έπειτα καθαρισμός του πλαισίου ελέγχου Αυτόματα στην περιοχή συλλαβισμού.


note

Για να απενεργοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Συλλαβισμός και να γίνεται πάντα αυτόματα συλλαβισμός, επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Βοηθήματα γραφής και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συλλαβισμός χωρίς ερώτηση.


Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός ενωτικού άμεσα στο έγγραφο, πατήστε στη λέξη όπου θέλετε να προσθέσετε ενωτικό και έπειτα πατήστε +σύμβολο πλην (-).

Για άμεση εισαγωγή μη χωριζόμενων (προστατευμένων) ενωτικών στο έγγραφο, πατήστε στη λέξη που θέλετε να συλλαβίσετε και έπειτα πατήστε Shift++σύμβολο πλην (-).

Για απόκρυψη των προαιρετικών ενωτικών, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμοσμένα ενωτικά.

Λέξη

Λέξη

Εμφανίζει τις προτάσεις συλλαβισμού για την επιλεγμένη λέξη.

Αριστερό / Δεξί βέλος

Καθορίζει την θέση του ενωτικού. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν εμφανίζονται περισσότερες από μία προτάσεις συλλαβισμού.

Επόμενο

Αγνοεί την πρόταση συλλαβισμού και βρίσκει την επόμενη λέξη για συλλαβισμό.

Συλλαβισμός

Εισάγει το ενωτικό στην υποδεικνυόμενη θέση.

Αφαίρεση

Αφαιρεί το τρέχον σημείο ενωτικού από την εμφανιζόμενη λέξη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!