Συγχώνευση πίνακα

Συνδυάζει δύο συνεχόμενους πίνακες σε έναν απλό πίνακα. Οι πίνακες πρέπει να είναι άμεσα γειτονικοί μεταξύ τους και να μη διαχωρίζονται από μία κενή παράγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση πίνακα.


Αν επιλέξετε αυτήν την εντολή όταν ο δρομέας βρίσκεται στο μέσο των τριών συνεχόμενων πινάκων, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον πίνακα με τον οποίο επιθυμείτε να συγχωνευθεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!