Διαίρεση πίνακα

Διαιρεί τον τρέχοντα πίνακα σε δύο ξεχωριστούς πίνακες στη θέση του δρομέα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση πίνακα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση πίνακα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο διαίρεσης πίνακα

Διαίρεση πίνακα

Από την πλευρική στήλη:

Στη προσάρτηση Πίνακας του πίνακα Ιδιότητες, πατήστε στο Διαίρεση πίνακα.


Λειτουργία

Αντιγραφή επικεφαλίδας

Συμπεριλαμβάνει την πρώτη γραμμή του αρχικού πίνακα ως την πρώτη γραμμή του δεύτερου πίνακα.

Προσαρμοσμένη επικεφαλίδα (εφαρμογή τεχνοτροπίας)

Εισάγει μια κενή γραμμή κεφαλίδας στον δεύτερο πίνακα που σχηματίζεται με την τεχνοτροπία της πρώτης γραμμής στον αρχικό πίνακα.

Προσαρμογή επικεφαλίδας

Εισάγει μια πρόσθετη κενή γραμμή στον δεύτερο πίνακα.

Χωρίς επικεφαλίδα

Διαιρεί τον πίνακα χωρίς αντιγραφή της γραμμής κεφαλίδας.

warning

Όταν διαιρείτε έναν πίνακα που περιέχει τύπους, οι τύποι ενδεχομένως να επηρεαστούν.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!