Φόρτωση τεχνοτροπιών

Εισάγει τεχνοτροπίες μορφοποίησης από ένα άλλο έγγραφο ή πρότυπο στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο

Στο παράθυρο τεχνοτροπιών, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Ενέργεια τεχνοτροπιών πάνω δεξιά. Επιλέξτε Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο από το υπομενού.

Διάφοροι τρόποι ανοίγματος του παραθύρου Τεχνοτροπίες:

  • Πατήστε

  • Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες

  • Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών


Κατηγορίες

Καταλογοποιείτις διαθέσιμες κατηγορίες προτύπων εγγράφων. Πατήστε σε μία κατηγορία για να προβάλετε τα περιεχόμενά της στον κατάλογο Πρότυπα.

Πρότυπα

Καταλογοποιεί τα διαθέσιμα πρότυπα για την επιλεγμένη κατηγορία.

Παράγραφος και χαρακτήρας

Φορτώνει την παράγραφο και τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Πλαίσιο

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες πλαισίου από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Σελίδα

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες σελίδας από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Κατάλογος

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες αρίθμησης από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά στο τρέχον έγγραφο τις τεχνοτροπίες που έχουν το ίδιο όνομα με τις τεχνοτροπίες που φορτώνετε. Δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα προειδοποίησης.

note

Μόνο οι εφαρμοζόμενες και οι τροποποιημένες τεχνοτροπίες φορτώνονται από ένα έγγραφο ή πρότυπο. Οι τεχνοτροπίες που εμφανίζονται στην πλαϊνή στήλη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί.


Από αρχείο

Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τις τεχνοτροπίες που επιθυμείτε να φορτωθούν και ύστερα πατήστε στο Άνοιγμα.

tip

Για να αποθηκεύσετε τεχνοτροπίες από έγγραφο ως πρότυπο, χρησιμοποιήστε Από αρχείο για να φορτώσετε τις τεχνοτροπίες σε κενό έγγραφο, επιλέξτε έπειτα Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!