Φόρτωση τεχνοτροπιών

Εισάγει τεχνοτροπίες μορφοποίησης από ένα άλλο έγγραφο ή πρότυπο στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Φόρτωση τεχνοτροπιών

Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Πατήστε το εικονίδιο Ενέργεια τεχνοτροπιών πάνω δεξιά στο παράθυρο Τεχνοτροπίες και κρατήστε το πλήκτρο ποντικιού πατημένο. Επιλέξτε Φόρτωση τεχνοτροπιών από το υπομενού.

Διάφοροι τρόποι ανοίγματος του παραθύρου Τεχνοτροπίες:

  • Πατήστε

  • Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες

  • Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών


Κατηγορίες

Καταλογοποιείτις διαθέσιμες κατηγορίες προτύπων εγγράφων. Πατήστε σε μία κατηγορία για να προβάλετε τα περιεχόμενά της στον κατάλογο Πρότυπα.

Πρότυπα

Καταλογοποιεί τα διαθέσιμα πρότυπα για την επιλεγμένη κατηγορία.

Κείμενο

Φορτώνει την παράγραφο και τις τεχνοτροπίες χαρακτήρων από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Πλαίσιο

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες πλαισίου από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Σελίδες

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες σελίδας από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Αρίθμηση

Φορτώνει τις τεχνοτροπίες αρίθμησης από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον έγγραφο.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά στο τρέχον έγγραφο τις τεχνοτροπίες που έχουν το ίδιο όνομα με τις τεχνοτροπίες που φορτώνετε. Δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα προειδοποίησης.

note

Μόνο οι εφαρμοζόμενες και οι τροποποιημένες τεχνοτροπίες φορτώνονται από ένα έγγραφο ή πρότυπο. Οι τεχνοτροπίες που εμφανίζονται στην πλαϊνή στήλη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί.


Από αρχείο

Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τις τεχνοτροπίες που επιθυμείτε να φορτωθούν και ύστερα πατήστε στο Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!