Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Σε έναν διάλογο, ερωτάσθε εάν θα αποδεχτείτε ή θα απορρίψετε τις αλλαγές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών.


Αποδοχή όλων

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές μορφοποίησης.

Απόρριψη όλων

Απορρίπτει όλες τις αλλαγές μορφοποίησης.

Επεξεργασία αλλαγών

Ανοίγει έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές της αυτόματης διόρθωσης. Μπορείτε ακόμα να δείτε τις αλλαγές που έχουν γίνει από κάποιον συντάκτη ή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

>Διαχείρηση αλλαγών, καρτέλα φίλτρου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!